Dienstag, 31. Mai 2016

Valkenveld will be shown at EUROSPOOR 2016

I just received confirmation that Valkenveld - together with modules from fellow modelers Marco and Jasiu - will be shown at EUROSPOOR 2016 from 28 to 30 October 2016 in Utrecht!

"Met genoegen bevestigen wij u uw deelname aan Eurospoor2016 dat zal worden gehouden van 28 t/m 30 oktober 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht."

Well, I guess it's "back to the workshop" from now on, still a lot to be done...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen